Χαλιά Πλεκτά

Dakota

01-dak130burl amb

01-dak130burl amb

02-dak130burl top

02-dak130burl top

03-dak130burl 45

03-dak130burl 45

04-dak130burl mak2

04-dak130burl mak2

05-dak130char amb

05-dak130char amb

06-dak130char top

06-dak130char top

07-dak130char 45

07-dak130char 45

08-dak130char mak1

08-dak130char mak1

09-dak130gain amb

09-dak130gain amb

10-dak130gain top

10-dak130gain top

11-dak130gain 45

11-dak130gain 45

12-dak130gain mak1

12-dak130gain mak1

13-dak130sava amb

13-dak130sava amb

14-dak130sava top

14-dak130sava top

15-dak130sava 45

15-dak130sava 45

16-dak130sava mak1

16-dak130sava mak1

Quality                                                      

 • Hand woven in India      100% wool
 • Ύψος πέλους 18mm       3200g pile                            

 Διαστάσεις :                                  

 • 120x170       
 • 160x230 - ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ BURL - €360      
 • 200x290
 • CUSTOM SIZES upon request   

Forum

01-for720grap amb

01-for720grap amb

02-for720grap top

02-for720grap top

03-for720grap 45

03-for720grap 45

04-for720grap mak1

04-for720grap mak1

05-for720ivor amb

05-for720ivor amb

06-for720ivor top

06-for720ivor top

07-for720ivor 45

07-for720ivor 45

08-for720ivor mak1

08-for720ivor mak1

09-for720ivo mak2

09-for720ivo mak2

10for720silv amb

10for720silv amb

11-for720silv top

11-for720silv top

12-for720silv 45

12-for720silv 45

13-for720silv mak1

13-for720silv mak1

14-for720taup amb

14-for720taup amb

15-for720taup top

15-for720taup top

16-for720taup 45

16-for720taup 45

17-for720taup mak1

17-for720taup mak1

Χειροποίητο χαλί από μαλλί και βισκόζη.

Quality                                                     
 
 • Hand woven in India 
 • Ύψος πέλους 18mm       3800g pile   

Διαστάσεις :

 • 120x170         
 • 160x230 - ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ SILVER - €495,00    
 • 200x290
 • CUSTOM SIZES upon request

Loft

01-

01-

03-lof580grap top

03-lof580grap top

04-lof580grap 45

04-lof580grap 45

05-lof580grapround mak1

05-lof580grapround mak1

06-lof580grap mak2

06-lof580grap mak2

07-lof580grapround amb

07-lof580grapround amb

08-lof580grapround top

08-lof580grapround top

09-lof580grapround 45

09-lof580grapround 45

10-lof580ivory amb

10-lof580ivory amb

11-lof580ivor top

11-lof580ivor top

12-lof580ivory 45

12-lof580ivory 45

13-lof580ivor mak1

13-lof580ivor mak1

14-lof580ivorround amb

14-lof580ivorround amb

15-lof580ivorround top

15-lof580ivorround top

16-lof580ivorround 45

16-lof580ivorround 45

17-lof580silv amb

17-lof580silv amb

18-lof580silv top

18-lof580silv top

19-lof580silv 45

19-lof580silv 45

20-lof580silv mak1

20-lof580silv mak1

21-lof580silvround amb

21-lof580silvround amb

22-lof580silvround top

22-lof580silvround top

23-lof580silvround 45

23-lof580silvround 45

24-lof580taupe amb

24-lof580taupe amb

25-lof580taup top

25-lof580taup top

26-lof580taupe 45

26-lof580taupe 45

27-lof580taup mak1

27-lof580taup mak1

28-lof580taupround amb

28-lof580taupround amb

29-lof580taupround top

29-lof580taupround top

30-lof580taupround 45

30-lof580taupround 45

Χειροποίητο χαλί από μαλλί και βισκόζη

Quality   

 • Hand woven in India 
 • Ύψος πέλους 18mm    4100gr/m2 pile 

Διαστάσεις :

 •  80x150         
 • 120x170       
 • 160x230 - ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ GRAPHITE - €448,00      
 • 200x290        
 • 120 Round    
 • 160 Round   
 • CUSTOM SIZES upon request

 


Studio

01-stu620grap amb

01-stu620grap amb

02-stu620grap top

02-stu620grap top

03-stu620grap 45

03-stu620grap 45

04-stu620grap mak1

04-stu620grap mak1

05-stu620ivor amb

05-stu620ivor amb

06-stu620ivor top

06-stu620ivor top

07-stu620ivor 45

07-stu620ivor 45

08-stu620ivor mak1

08-stu620ivor mak1

09-stu620silv amb

09-stu620silv amb

10-stu620silv top

10-stu620silv top

11-stu620silv 45

11-stu620silv 45

12-stu620silv mak1

12-stu620silv mak1

13-stu620taup amb

13-stu620taup amb

14-stu620taup top

14-stu620taup top

15-stu620taup 45

15-stu620taup 45

16-stu620taup mak2

16-stu620taup mak2

Χειροποίητο χαλί από μαλλί και βισκόζη

Quality

 • Hand woven in India
 • Υψος πέλους 18mm     4500gr/m2 pile

Διαστάσεις :

 • 120x170
 • 160x230 - ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ TAUPE - €570,00
 • 200x290
 • CUSTOM SIZES upon request

 

Copyright © 2018 ALLHOME. All Rights Reserved powered by NICMEDIA